حضور گوهر قطعه پارسیان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو